Chi tiết về chi tiêu trung bình của sinh viên Việt Nam ở Pháp theo năm

Khoản mục  

Tháng đầu

Các tháng sau

Phí đăng kí học

Cử nhân

196 €

Cao học

245 €

Doctorat

363 €

Bảo hiểm y tế

200 €

Bảo hiểm bổ sung

200€ -600€

Nhà ở (tháng đầu tiên và đặt cọc)

300( KTX)
600 (thuê tư nhân)

300( KTX)
600 (thuê tư nhân)

Bảo hiểm nhà ở

50 €

50 €

ăn uống

100€ – 250€

100€ -200€

Thẻ đi lại ( Tram, buýt, Metro ) (năm)

200 – 350 €

0

Điện thoại

20 €

20 €

Phí nộp cho cơ quan quốc gia đón tiếp nhập cư

55 €

55 €

Chi phí học tập (sách vở…)

100 €

100 €

Các chi phí khác

90 €

90 €

 

Chi phí học và sinh hoạt cho một năm học

-          Ăn : 100 – 250 €/tháng( 1000 – 2500 €)

-          Ở:   150 – 300 €/tháng ( 1500 – 3000 €)

-          Bảo hiểm, chi phí sách vở, chi phí đi lại…: 400 – 500 €/năm

Tổng : 4000 – 6500 €/năm

Trích cẩm nang Du học Pháp của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (  UEVF.ORG  )

admin

No Comments

Leave a Comment