Phụ nữ Pháp luôn đẹp, giản dị nhưng cũng rất kiêu sa, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cô gái trẻ trung mắt xanh tóc vàng nhé.

Screenshot 2014-01-20 06.00.41 Screenshot 2014-01-20 05.52.44 Screenshot 2014-01-20 06.00.05 Screenshot 2014-01-20 05.59.50 Screenshot 2014-01-20 05.59.41 Screenshot 2014-01-20 05.59.29 Screenshot 2014-01-20 05.55.52 Screenshot 2014-01-20 06.00.58 Screenshot 2014-01-20 06.01.37 Screenshot 2014-01-20 06.01.48 Screenshot 2014-01-20 06.02.01 Screenshot 2014-01-20 06.11.23 Screenshot 2014-01-20 06.10.36 Screenshot 2014-01-20 06.10.25 Screenshot 2014-01-20 06.05.48 Screenshot 2014-01-20 06.02.41Ảnh : Internet

 

admin

No Comments

Leave a Comment