Tuyên bố chung của các Hội/Đoàn Việt Nam tại Pháp về vụ HD-981- Déclaration des associations vietnamiennes de France relativement à HD-981 – Joint Statement of Vietnamese Associations in France regarding HD-981

Tuyên bố chung của các Hội/Đoàn Việt Nam tại Pháp về vụ HD-981

 

Paris, ngày 11/05/2014

 

1. Chúng tôi, đại diện các Hội/Đoàn tại Pháp, nhóm họp vào ngày 08/05/2014 tại PARIS (Cộng hòa Pháp) về việc Trung Quốc đưa giàn khoan di động Hải Dương 981 (HD-981) vào khai thác từ ngày 02/05/2014 tại vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Hành động đơn phương này của Trung Quốc (i) xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam; (ii) đe dọa an ninh khu vực; (iii) vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình.

Trung Quốc xâm phạm nghiêm trong chủ quyền Việt Nam

Vị trí của giàn khoan HD-981 nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), mà Trung Quốc cũng là thành viên, Việt Nam là nước có quyền chủ quyền và quyền tài phán trên mọi hoạt động thăm dò, khai thác trong vùng này, đồng thời bất kỳ quốc gia nào muốn khai thác trong vùng này đều phải có sự đồng ý của Việt Nam. Vì vậy, hành động này của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trong chủ quyền Việt Nam.

Trung Quốc đe dọa an ninh khu vực

Ngày 07/05/2014, Trung Quốc đã điều 80 tàu với sự yểm trợ của máy bay, trong đó có 7 tàu quân sự, 33 tàu hải cảnh, dùng vòi rồng để tấn công tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ theo luật pháp quốc tế và làm bị thương 6 kiểm ngư viên Việt Nam. Hành dông này đe dọa trực tiếp an ninh tại Biển Đông và trong khu vực.

Trung Quốc vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông

Các hành động trên của Trung Quốc đi ngược lại với tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN năm 2002, theo đó, các bên không làm căng thăng thêm tình hình và nỗ lực giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình và theo luật pháp quốc tế.

2. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước đang có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, lên tiếng phản đối hành động khiêu khích và xâm lược của chính quyền Trung Quốc, vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

 

Các Hội/Đoàn cùng ký

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE), Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội Sinh viên Việt Nam tại Montpellier (AEVM), Hội Sinh viên Việt Nam tại Nantes (AEVN), Hội Xây dựng, Cơ học và Vật Liệu (GCMM), Hội Cầu Đường Pháp (CDP), Hội Điện & Điện tử (AEEE), Liên minh Sinh viên Việt Nam tại Pháp (ADEVF), Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Pháp (UANTF), Biển Đông Tại Pháp (BDTP)

 

——————————————————————————————————————————————————————

Déclaration des associations vietnamiennes de France relativement à HD-981

Paris, le 11 mai 2014

1. Face à l’installation par la Chine de sa plate-forme pétrolière HD-981 le 2 mai 2014 au sein de la zone économique exclusive (ZEE) du Vietnam, nous, les représentants des associations vietnamiennes de France, nous sommes réunis le 08 mai 2014. Ce comportement violent de la Chine: (i) est une violation flagrante de la souveraineté du Vietnam ; (ii) menace la sécurité dans la région en Mer Orientale et (iii) viole la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale de résoudre pacifiquement leurs différends conformément au droit international.

La Chine viole de manière flagrante la souveraineté du Vietnam

HD-981 est située à 120 milles marins de la côte vietnamienne, totalement au sein de la ZEE du Vietnam. Conformément à la  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982) dont la Chine est également membre, le Vietnam dispose “des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation” des ressources naturelles se trouvant dans cette zone. Toujours conformément à cette Convention, tout autre Etat a l’obligation de tenir dûment compte de ces droits du Vietnam et d’agir d’une manière compatible avec la Convention. Par conséquent, l’acte unilatéral de la Chine est une violation flagrante de la souveraineté du Vietnam.

La Chine menace la sécurité dans la région

La Chine, le 7 mai 2014, avec 80 navires appuyés des avions dont 7 navires militaires, 33 navires de la police maritime, a attaqué à canon à eau les bateaux vietnamiens en service dans la zone. Cet acte, ayant endommagé les navires vietnamiens et blessé 6 de ses marins, menace gravement la sécurité en Mer Orientale et dans la région.

La Chine ne respecte pas son accord avec les pays ASEAN

En utilisant la force, la Chine a également violé la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) signée en 2002 avec les pays ASEAN. Selon cette Déclaration, les pays s’engagent à régler les différends en Mer Orientale par les mesures pacifiques et conformément au droit international.

 

2. Nous appelons la communauté internationale, plus particulièrement les pays ayant la souveraineté en Mer Orientale, à une réaction forte contre la provocation et l’expansionnisme du gouvernement chinois pour la paix et la stabilité dans le monde.

 

Les associations vietnamiennes de France ont signé

Union des Vietnamiens en France (UGVF), Association Vietnamienne des Scientifiques et Experts (AVSE), Union des Etudiants Vietnamiens en France (UEVF), Union des Etudiants Vietnamiens à Montpellier (AEVM), Union des Etudiants Vietnamiens à Nantes (AEVN), Association de Génie Civil, Mécanique et Matériaux (GCMM), Groupe de Ponts et Chaussées (CDP), Association of Electrical Electronics Engineering (AEEE), Alliance Des Etudiants Vietnamiens en France (ADEVF), Union des amis de Nghe Tinh en France (UANTF), Groupe de Recherche sur la Mer Orientale (BDTP)

——————————————————————————————————————————————————————

Joint Statement of Vietnamese Associations in France regarding HD-981

Paris May 11th, 2014

 

1.  Regarding China’s unilateral bringing of oil rig Haiyang Shiyou 981 (HD-981) into the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Vietnam on May 2nd, 2014, we, the representatives of the Vietnamese associations in France, had a joint meeting on May 8th, 2014. This unilateral act of China: (i) is a flagrant violation of Vietnam’s sovereignty; (ii) threatens regional security in the South China Sea and (iii) violates the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) concerning the peaceful settlement of disputes in accordance with international law.

China flagrantly violates Vietnam’s sovereignty

HD-981, located 120 miles from Vietnam’s coastal line, is entirely within the EEZ of Vietnam. According to the United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), of which China is a member, Vietnam has sovereignty rights and jurisdiction over all exploration and extraction activities in the Vietnam’s EEZ. Also, other countries cannot extract oil in the aforementioned zone without explicit approval of Vietnam. In light of the above, the unilateral act of China is illegal.

China threatens regional security

On May 7th, 2014, China deployed 80 ships, including 7 military ships and 33 coast guard ships, with aerial support, to attack Vietnamese vessels by water cannon. China’s offensive act on Vietnamese vessels conducting responsibilities in conformity with international laws has wounded six Vietnamese fisheries controllers. Such act gravely threatens the security in the South China Sea and in the region.

China disrespects its agreements with ASEAN countries

The aforementioned act of China runs counter to the DOC signed between ASEAN countries and China in 2002. In accordance with the DOC, all parties should not further complicate the disputes and resolve disputes in the South China Sea peacefully and in conformity with international laws.

2.   We call on international community, especially countries which have sovereign claims in the South China Sea, to unite, a strong reaction against the provocation and the expansionism of Chinese administration for a world of peace and sustainable development.

 

Jointly signed by

Union of Vietnamese in France (UGVF), Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE), Union of Vietnamese Students in France (UEVF), Association of Civil Engineering, Mechanics, and Materials (GCMM), Association of Engineers and Electrical Engineering (AEEE), Group of Bridges and Roads (CDP), Association of Electrical Electronics Engineering (AEEE), Alliance of Vietnamese Students in France (ADEVF), Union of fellow-countrymen of Ha Tinh in France (UANTF), Research Group on the South East Asia Sea in France (BDTP)

read more

Thông cáo của UEVF về sự kiện tại Biển Đông

Các bạn thân mến,

 

Dù ở trong nước hay đang sinh sống, học tập và làm việc ở ngoài nước, đặc biệt những ngày đầu tháng 5 này, trái tim mỗi người con Việt Nam lại hòa chung nhịp đập, hướng về Biển Đông !

 

Như các bạn đều đã biết, những động thái leo thang, những cách hành xử thô bạo, ngang ngược của Trung Quốc những ngày qua, lại một lần nữa đi trái ngược hoàn toàn với luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước chúng ta !

 huong ve bien dong 1

Nhắc lại rằng, ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD-981 vào vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam, ngang nhiên tuyên bố sẽ đưa giàn khoan vào hoạt động tại khu vực đó. Cụ thể, vị trí này cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý, cách ranh giới ngoài Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 là 80 hải lý.

 

Bất chấp cảnh báo, kêu gọi yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 và các loại tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 7/5/2014, Trung Quốc đã huy động một số lượng lớn phương tiện gồm 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự gồm: tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu tên lửa tấn công nhanh 753; 33 tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính; cùng nhiều tàu vận tải, tàu cá. Hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Trong quá trình hoạt động, một nhóm tàu cá vũ trang và tàu quân sự đã xâm nhập vào vùng biển cách đảo Lý Sơn từ 50 – 60 hải lý, xâm phạm thô bạo chủ quyền quốc gia của chúng ta.

 

Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra kiểm tra, ngăn chặn việc xâm phạm trái phép của giàn khoan HD981, các tàu bảo vệ của Trung Quốc, được sự yểm trợ của máy bay, có hành động hung hăng, chủ động đâm thẳng vào các tàu, dùng vòi rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của Việt Nam nhằm làm hư hỏng tàu thuyền và các trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho thủy thủ trên tàu.

 

Đây rõ ràng là một hành động xâm lược không thể chối cãi !

 

Là bước leo thang hết sức nguy hiểm và điên cuồng của Trung Quốc, được chuẩn bị và tính toán kĩ lưỡng với mưu đồ thôn tính Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 và các thỏa thuận có liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; gia tăng căng thẳng, kích động bạo lực,  gây khó khăn cho việc đàm phán giải quyết tranh chấp về chủ quyền trên biển bằng biện pháp hòa bình, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, gây mất ổn định, phương hại đến hòa bình khu vực và trên thế giới.

 bien-dao-3

Với lòng yêu nước và tinh thần của tuổi trẻ, cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp đoàn kết một lòng :

 

-               Kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành vi xâm lược của Trung Quốc !

 

-               Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD-981 cùng các tàu, thiết bị, nhân sự ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam !

 

-               Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam !

Việt Nam chúng ta luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình cũng như áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 

Góp sức cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững giang sơn, hải đảo, máu thịt của Tổ quốc; Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp kêu gọi toàn thể anh chị em thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin cậy, chính thống, sử dụng hiểu biết của mình để thông tin khách quan, trung thực, chính xác cho bạn bè, cộng đồng xung quanh cũng như ban bè quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc tế, về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hòa bình, chính nghĩa của Việt Nam trước các hành động gây hấn, leo thang của Trung Quốc.

 

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, học tập tốt, công tác tốt !

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP

·        ·

 

read more